fbpx

Víkendový HERECKÝ WORKSHOP reklamného a filmového herectva – 1. a 2. level

Víkendový HERECKÝ WORKSHOP reklamného a filmového herectva – 1. a 2. level

119,00 

Špeciálny víkendový herecký workshop sme pripravili pre tínedžerov a dospelých, ktorí chcú vyskúšať svet filmu, reklamy, TV, komparzov,… Počas jedného víkendu (rozsah 10 hodín) Vás naučíme všetko, čo na castingoch a pri herectve budete potrebovať.

Každý, kto sa chce venovať tejto sfére alebo to chce aspoň vyskúšať, sa naučí tipy a triky ako prekonať svoju hanblivosť, a ako sebavedomo vystupovať. Je veľmi dôležité mať talent alebo jeho nedostatok zakryť výnimočnou kreativitou, čo je v konečnom dôsledku taktiež talent. Ak si aj myslíte, že možno nemáte toľko talentu ako ostatní, no a aj napriek tomu by ste to chceli vyskúšať, pomôžeme vám ho objaviť.
Workshop je venovaný praxi, práci s telom, hlasom, pamäťou, rovnako aj naslúchaniu pokynov réžie, spolupráci s ostatnými hercami atď.

Herecký workshop odporúčame aj pre modelov, nakoľko už aj herecké schopnosti sa skúšajú na modelingových castingoch. Klienti podľa našich skúseností z praxe uprednostňujú modelky a modelov so skúsenosťami v tejto oblasti. Veď do hraných reklám treba prejsť obdobnými castingami, na ktoré vás úspešne pripravíme.

Tento workshop je, myslíme si, vhodný pre každého jedného človeka, či už má ambície v spomínaných oblastiach alebo nie. Jasná a sebavedomá komunikácia pred publikom je potrebná takmer v každej oblasti. Či ste študent, obchodník, manažér,…

Spoznajte s nami svoje skryté talenty. Možno budete zo seba veľmi príjemne prekvapený.

Kategórie:

Popis

Čo sa všetko sa naučíte:

• ako sa úspešne predstaviť pred publikom
• príprava na úspešné zvládnutie castingov do filmov, divadla, TV a reklám
• úprava zovňajšku a výber vhodného oblečenia na castingy
• ako zaujať porotu, ako byť prirodzený, sám sebou, aké informácie o sebe hovoriť, čo naopak nie, ako odhadnúť správnu dĺžku rozprávania,…
• ako si pripraviť self tape/selfie video na zúčastnenie sa online castingu
• nacvičovanie krátkych hereckých etúd
• rodziel medzi divadelným, seriálovým a filmovým herectvom
• prirodzený prejav
• zvládanie stresu
• rečová a hlasová príprava
• správne pohyby a gestikulácia
• ovládanie stresu
• improvizácie: cvičenia, asociácie, rozprávky,…
• práca pred objektívom

• príprava a natočenie vlastnej videovizitky (self tape)
• dôraz na prácu s emóciami (ako s nimi efektívne pracovať)
• práca so scenárom (film a seriál)
• režisérska stolička (skúšanie vlastnej kreativity, fantázie, nápadov na svojich kolegoch na zadanú tému)
• vytvorenie vlastnej pantomimickej etudy – vlastnej reklamy
• vyhodnotenie: vaše pozitívne stránky, na čom treba ešte popracovať

Workshop prebieha v dvoch fázach predelených obednou pauzou. Každá fáza sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V prvej fáze sa naučíte definovať herca, herectvo a jeho druhy. V praktickej časti zase pomocou cvičení uvoľniť sa pri hereckej práci.

Po absolvovaní workshopu získate certifikát.

Miesto konania: Bratislava, Refinery gallery, Vlčie hrdlo 1

Čas trvania workshopu: od 10:00-15:00

Facebook