DETSKÝ HERECKÝ WORKSHOP

DETSKÝ HERECKÝ WORKSHOP

79,00 

Workshop je určený pre dievčatá a pre chlapcov, ktorí by chceli okúsiť svet filmu, modelingu, reklamy, TV, komparzov,…

Každý, kto by sa chcel venovať tejto sfére alebo by to chcel vyskúšať, musí odbúrať istú hranicu – prekonať svoju hanblivosť, byť sebavedomý. Veľmi dôležité je mať talent, alebo ho zakryť výnimočnou kreativitou, čo je v konečnom dôsledku taktiež talent. Ak si myslíte, že talent nemáte a aj napriek tomu by ste to chceli vyskúšať, vieme ho vo Vás nájsť!

Termíny: 10.11.2019

Miesto: Refinery Gallery, Vlčie hrdlo 1, Bratislava

Cena: 69 eur pre zaregistrovaných, 99 eur pre nezaregistrovaných

Popis

Lektor: Veronika Trokšiarová

Detský herecký a modelingový workshop:

  • príprava na úspešné zvládnutie castingov do filmov, divadla, TV, reklamy
  • nacvičovanie krátkych hereckých etúd
  • rodziel medzi divadelným a filmovým herectvom
  • práca pred objektívom (kamera a fotoaparát)
  • prednáška o správnej úprave, voľbe oblečenia na konkurzy
  • rečová a hlasová príprava

Miesto konania: Bratislava

Čas trvania workshopu: od 10:00-15:00 hod.

Facebook