fbpx

Dominika Vrábelová

Lektor
Zahraničný modeling

Profesné skúsenosti:
niekoľko ročné skúsenosti

Dominika ukončila štúdium psychológie magisterského stupňa. Vďaka vyštudovanému odboru je pre modelov a modelky prínosom počas ich vycestovania a dokáže ich psychicky podporiť a namotivovať.

Anglický jazyk si zdokonalila vďaka niekoľko mesačnému pôsobeniu v USA. V agentúre pôsobí ako manager/ international Booker. Vďaka svojím skúsenostiam dokáže modelov dokonale pripraviť na ich pohovor v anglickom jazyku, vie zhodnotiť , na ktorý trh sa model hodí.